Comhaltaí Boird

Tá tú anseo:

De réir fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, an 1 Iúil 2013, scoir Coistí Gairmoideachais Chontae Chorcaí agus Chathair Chorcaí de bheith ann agus rinneadh iad a chomhiomlánú i gcomhlacht nua, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí.

Áireofar sna BOOanna nua 21 ball ina mbeidh 12 ainmní údaráis áitiúil, 2 ainmní foirne, 2 ainmní tuismitheoirí agus 5 bhall ó chomhlachtaí a dhéanann ionadaíocht ar leasanna pobail/gnó. Ní mór ainmní amháin ar leas an phobail/ghnó a tharraingt ó ghnólachtaí, ó thionscal agus ó fhostóirí; ní mór ceann amháin a tharraingt ó chomhlachtaí ionadaíocha na bhfoghlaimeoirí agus caithfidh duine a bheith ionadaíoch ar chomhlachtaí atá ceangailte le bainistíocht nó ceannaireacht na scoile.

Denis Leamy - Príomhfheidhmeannach

An tUasal Denis Leamy

Príomhfheidhmeannach
Ainmnithe Chomhairle Contae & Cathrach Chorcaí
An Comhairleoir Karen Coakley

An Comhairleoir Karen Coakley

An Clr. Kay Dawson

An Clr. Kay Dawson

Sealbhóir Áite Meánach CETB

An Comhairleoir Noel McCarthy

An Clr. Patrick Gerard Murphy

An Clr. Patrick Gerard Murphy

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Gobnait Moynihan

An Comhairleoir Alan Coleman

An Comhairleoir James Kennedy

An Comhairleoir James Kennedy

An Comhairleoir Ben Dalton O'Sullivan

An Comhairleoir Ben Dalton O'Sullivan

An Comhairleoir Sean Martin

An Comhairleoir Sean Martin

An Comhairleoir Mary Rose Desmond

An Comhairleoir Mary Rose Desmond

An Clr. Derry Canty

An Clr. Derry Canty

An Comhairleoir Colette Finn

An Comhairleoir Colette Finn

Ainmnithe Foirne
An tUasal Maura Fitzgibbon

An tUasal Maura Fitzgibbon

An tUasal Patrick O'Dwyer

An tUasal Patrick O'Dwyer

Ainmnithe na dTuismitheoirí
Máire Mhic Craith

Máire Mhic Craith

Sealbhóir Áite Meánach CETB

An tUasal Robert Wilson

Ainmnithe Pobail/Gnó
Mrs. Mary Hegarty

Mrs. Mary Hegarty

An tUasal Denis Kirby

An tUasal Denis Kirby

Sealbhóir Áite Meánach CETB

An tUasal Liam Ahern

An tUasal Declan O'Leary

An tUasal Declan O'Leary

An tUasal Ann Piggott

An tUasal Ann Piggott

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas