Oifig Riaracháin BOO Chorcaí
CETB-Tógáil-Tíl-Mór

An Phríomh-Oifig

21 Cé Lavitt,
Chorcaí, T12 HYT9.

Guthán: (021) 4907100
e: info@corketb.ie

e: eolas@corketb.ie
e: customercare@corketb.ie

Ar oscailt Luan-Aoine: 8.30am go 4.30pm

Foirm Teagmhála
Tríd an bhfoirm seo a sheoladh, aontaíonn tú lenár dtéarmaí agus coinníollacha. *
Suíomh na Príomhoifige
Suíomhanna an Ionaid

Léarscáil Suímh do Scoileanna/Coláistí/Ionaid faoi shainchúram BOO Chorcaí

Cliceáil ar an léarscáil chun féachaint ar léarscáil idirghníomhach google de shuíomhanna atá faoi shainchúram Bhord Oideachais & Oiliúna Chorcaí. Is féidir leat zúmáil isteach/amach chun áiteanna éagsúla a fheiceáil i gceantar ar leith.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas