Naisc Foirne

Tá tú anseo:
SUÍOMH GRÉASÁINNASC
Amharcán Foirne www.898.tv
Oifig 365 www.office.com
Croíportal ESBSwww.my.corehr.com
Inlíon www.corketb.sharepoint.com
Córas Costais www.expenses.dcsnet.ie
Córas páirtaimseartha an Teagascóra/an Mhúinteora www.dcsnet.ie
Scairphointe QA www.corketb.sharepoint.com
Córas P2P www.dcsnet.ie
Tairseach Earcaíochtawww.my.corehr.com/recrutiment
Ag Éirí Tráma Ar An Eolashttps://www.corkcity.ie
Deasc Chabhrach TFChttps://cetb.atlassian.net/
Fíordheimhniú Multifactor & Treoir Athshocraithe Pasfhocal Féinseirbhísewww.corketb.ie
An tSeirbhís Tacaíochta um Fhoghlaim agus Forbairt Ghairmiúilhttps://corketb.sharepoint.com/sites/ProfessionalLearningandDevelopment
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas