Earcaíocht

Tá tú anseo:

Folúntais Reatha

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ag earcú anois do sheisiún acadúil 2024/2025.
(Tabhair faoi deara le do thoil go mbaineann an chuid seo le gach folúntas reatha atá le fógairt de réir rialacháin na Roinne.  Le haghaidh folúntais ghearrthréimhseacha do mhúinteoirí ócáideacha nó chun do spéis i bhfolúntais Oide a chlárú, féach an rannán clárúcháin painéal Múinteoirí Ionaid/Teagascóirí).  

Tá sonraí faoi gach folúntas (riachtanais cháilíochta, dátaí dúnta srl.) ar fáil ach cliceáil thíos.

Cuardaigh agus/nó cláraigh le haghaidh folúntas oscailte reatha anseo:

Folúntais Teagaisc Ionaid / Painéal Teagascóirí

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfeidhmíonn BOO Chorcaí próiseas clárúcháin ar líne ar leithligh chun Folúntais Teagaisc Ionaid agus Teagascóirí a líonadh.

Cláraigh don Phainéal Teagaisc Ionaid agus Teagascóirí ar líne trí chliceáil thíos.

Ba chóir aon cheisteanna breise a chur chuig ball den Fhoireann Earcaíochta ar 021-4907100 nó subpanel@corketb.ie

Tabhair faoi deara le do thoil nach mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh gréasáin eRecruitment BOO Chorcaí thuas. Ní ghlacfar le foirmeacha eile iarratais.

  • Más úsáideoir nua thú, cláraigh do chuid sonraí ar an láithreán gréasáin earcaíochta.
  • Más Fostaí de chuid BOO Chorcaí thú cheana féin, bain úsáid as an rogha Tairseach ESS 'M'Earcach' chun sonraí folúntas oscailte a fheiceáil agus chun iarratas a dhéanamh ar an gcéanna.

Is féidir liosta iomlán de na suíomhanna atá faoi shainchúram BOO Chorcaí a fháil ach cliceáil thíos.

Ba chóir aon cheisteanna breise a chur chuig ball den Fhoireann Earcaíochta ar 021-4907100 nó recruit@corketb.ie
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas