Cúram Custaiméirí

Tá tú anseo:

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (BOO Chorcaí) agus a fhoireann tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a sholáthar, ar bhealach éifeachtúil agus cúirtéiseach dár gcustaiméirí go léir, de réir na 12 Phrionsabal um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí do chustaiméirí agus do chliaint na Seirbhíse Poiblí.

Má tá aon cheisteanna agat nach ndéileáiltear leo inár gCairt nó Nósanna Imeachta thíos, seol ríomhphost chuig customercare@corketb.ie.

Cairt Chustaiméirí BOO Chorcaí

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas