Ceapacháin Nua

Tá tú anseo:

Le haghaidh aon cheisteanna maidir le Ceapacháin Nua, déan teagmháil le: recruit@corketb.ie

DOICIMÉADÚ LE COMHLÁNÚ/ATHBHREITHNIÚ

Riachtanais Nua Doiciméadaithe Ceapacháin

I gcás fostaithe nua BOO Chorcaí, ní mór na doiciméid seo a leanas a chomhlánú/a chur isteach chun dul ar aghaidh le do choinne agus tú a shocrú le haghaidh íocaíochta. Cuireann an Fhoireann Earcaíochta na doiciméid seo ar fáil freisin nuair a cheaptar iad chuig post le BOO Chorcaí.

Má tá aon cheist agat, déan teagmháil leis an bhFoireann Earcaíochta ag recruit@corketb.ie nó 021-4907106.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas