Ceapacháin Nua

Tá tú anseo:

Le haghaidh aon cheisteanna maidir le Ceapacháin Nua, déan teagmháil le: recruit@corketb.ie

DOICIMÉADÚ LE COMHLÁNÚ/ATHBHREITHNIÚ

Doiciméid a theastaíonn chun críocha párolla:

Cuir an seicliosta thíos san áireamh agus doiciméid á seoladh ar ais chuig an Roinn Acmhainní Daonna, Ceannoifig BOO Chorcaí, 21 Cé Lavitt, Corcaigh T12 HYT9. Má theastaíonn cóipeanna crua de na doiciméid seo uait, déan teagmháil le ball den fhoireann Earcaíochta ar 021-4907100 nó recruit@corketb.ie

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas