Rochtain ar Fhaisnéis

Déanfaidh BOO Chorcaí iarracht faisnéis cothrom le dáta a chur ar fáil ar a láithreán gréasáin (www.corketb.ie) maidir lena bheartais, próisis, nósanna imeachta agus faisnéis ghinearálta uile a bhaineann leis an eagraíocht.

Féadfaidh baill den phobal freisin, ar iarratas, rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh BOO Chorcaí de réir a Bheartais Rochtana Riaracháin nó faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 & 2003 nó faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tá BOO Chorcaí tiomanta dá láithreán gréasáin a dhéanamh inrochtana, i gcomhréir le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchláir Mhóibíleacha Chomhlachtaí na hEarnála Poiblí) 2020.

Cliceáil anseo chun féachaint ar Ráiteas Inrochtaineachta BOO Chorcaí.  Baineann sé seo le hábhar a fhoilsítear ar www.corketb.ie

Tuilleadh Eolais
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas