Rochtain ar Fhaisnéis

Déanfaidh BOO Chorcaí iarracht faisnéis cothrom le dáta a chur ar fáil ar a láithreán gréasáin (www.corketb.ie) maidir lena bheartais, próisis, nósanna imeachta agus faisnéis ghinearálta uile a bhaineann leis an eagraíocht.

Féadfaidh baill den phobal freisin, ar iarratas, rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh BOO Chorcaí de réir a Bheartais Rochtana Riaracháin nó faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 & 2003 nó faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Tuilleadh Eolais
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas