Soláthar

Tá tú anseo:

Beartas Soláthair

Tá Beartas agus Nósanna Imeachta Soláthair BOO Chorcaí ar fáil thíos:

Tairiscintí

Tá sonraí faoi chomórtais tairisceana reatha BOO Chorcaí ar fáil ag www.etenders.gov.ie.

Foilsítear sonraí na dtairiscintí le haghaidh earraí agus seirbhísí os cionn €25k ar bhonn ráithiúil agus tá siad ar fáil thíos.

Tionscadail Tógála Caipitil – An Cód Caiteachais Phoiblí

Is é an Cód Caiteachais Phoiblí an tacar rialacha, nósanna imeachta agus treorach chun Luach ar Airgead a chinntiú i gcaiteachas poiblí ar fud Sheirbhís Phoiblí na hÉireann. Cuireann sé dualgais i bhfeidhm ag gach céim de shaolré an tionscadail ar eagraíochtaí a chaitheann airgead poiblí.

Is féidir doiciméid ábhartha maidir le Tionscadal Tógála Caipitil amhail an 31 Nollaig 2019 a fháil thíos:

Déantar gach tairiscint de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le haghaidh earraí agus seirbhísí os cionn €25,000 gan CBL a áireamh a phostáil ar shuíomh gréasáin soláthair eTenders . Is féidir tairiscintí faoi bhun an mhéid sin a chur leis freisin.

TAIRISCINTCUR SÍOSDÁTA FOILSITHE
AITHEANTAS RFT:239316 AITHEANTAS RFT:239317 AITHEANTAS RFT:239319 AITHEANTAS RFT: 239320 Tairiscint le haghaidh seirbhísí sna disciplíní comhairleoireachta mar atá sonraithe thíos. Is comórtais Tairisceana Oscailte iad seo do thionscadal Cineál 2a(0). Tionscadal: Foirgneamh nua FET ag Coláiste FET Chorcaí - Campas Mhala. RFT 239316 Seirbhísí comhairleoireachta ailtireachta RFT 239317 Seirbhísí comhairleoireachta Innealtóireachta Sibhialta agus Struchtúrtha RFT 239319 Seirbhísí comhairleoireachta Innealtóireachta Meicniúla agus Leictrí RFT 239320 Seirbhísí comhairleoireachta Suirbhéireachta Cainníochta Spriocdháta: Dé Céadaoin 17 Bealtaine 2023 ag 12 meánlae 18.04.2023
AITHEANTAS RFT:240201Creat-Chomhaontuithe Ilpháirtí a bhaineann le naoi (9) Go leor chun Troscán Scaoilte a Sholáthar, a Sheachadadh, a Chóimeáil agus a Shuiteáil (nuair is gá). Spriocdháta: Déardaoin 8 Meitheamh 2023 ag 12.00 Meán Lae16.05.2023
AITHEANTAS RFT:240599Soláthar, Seachadadh, Cóimeáil, Suiteáil agus Cothabháil (nuair is gá) Trealamh Corpoideachais i gCeithre Bheart. Spriocdháta: Dé hAoine 9 Meitheamh 2023 ag 12 Meán Lae16.05.2023
AITHEANTAS RFT:240833Soláthar trealaimh agus ábhar ealaíne agus ceardaíochta i gceithre (4) bheart do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Spriocdháta: Dé Máirt 16 Meitheamh 2023 ag 12 Meán Lae16.05.2023
AITHEANTAS RFT: 240600Creat-Chomhaontuithe Ilpháirtí a bhaineann le trí Bheart chun Trealamh agus Soláthairtí Eacnamaíocht Bhaile a Sholáthar agus a Shuiteáil agus a Chothabháil (nuair is ábhartha). Spriocdháta: Dé hAoine 9 Meitheamh 2023 ag 12 Meán Lae16.05.2023
AITHEANTAS RFT:240659Creat-chomhaontú ilpháirtí chun Trealamh Teicneolaíochta Feidhmí a sholáthar. Spriocdháta: Dé Luain 12 Meitheamh 2023 ag 12 Meán Lae17.05.2023
AITHEANTAS RFT:240967Creat-chomhaontú ilpháirtí chun Trealamh Eolaíochta a sholáthar. Spriocdháta: Dé Máirt 13 Meitheamh 2023 ag 12 Meán Lae17.05.2023
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas