Soláthar

Tá tú anseo:

Beartas Soláthair

Tá Beartas agus Nósanna Imeachta Soláthair BOO Chorcaí ar fáil thíos:

Tairiscintí

Tá sonraí faoi chomórtais tairisceana reatha BOO Chorcaí ar fáil ag www.etenders.gov.ie.

Foilsítear sonraí na dtairiscintí le haghaidh earraí agus seirbhísí os cionn €25k ar bhonn ráithiúil agus tá siad ar fáil thíos.

Tionscadail Tógála Caipitil – An Cód Caiteachais Phoiblí

Is é an Cód Caiteachais Phoiblí an tacar rialacha, nósanna imeachta agus treorach chun Luach ar Airgead a chinntiú i gcaiteachas poiblí ar fud Sheirbhís Phoiblí na hÉireann. Cuireann sé dualgais i bhfeidhm ag gach céim de shaolré an tionscadail ar eagraíochtaí a chaitheann airgead poiblí.

Is féidir doiciméid ábhartha maidir le Tionscadal Tógála Caipitil amhail an 31 Nollaig 2019 a fháil thíos:

Déantar gach tairiscint de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le haghaidh earraí agus seirbhísí os cionn €25,000 gan CBL a áireamh a phostáil ar shuíomh gréasáin soláthair eTenders . Is féidir tairiscintí faoi bhun an mhéid sin a chur leis freisin.

TAIRISCINTCUR SÍOSDÁTA FOILSITHE
ID 3475773Oibreacha Samhraidh 2024 – Coláiste Pobail Cholmáin – Soilsiú Leictreach agus Uasghrádú ar Shoilsiú Éigeandála. Dáta Deiridh: 31/05/2024 @ 12 Meán Lae26/04/2024
ID 3598052soláthar leabhar d'fhoghlaimeoirí agus páipéir scrúdaithe. Is mionchomórtas é seo idir soláthróirí ar chreat atá ann cheana féin. Dáta Deiridh: 30/05/2024 @ 5.00pm20/05/2024
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas