Foilseacháin

Cuireann BOO Chorcaí réimse foilseachán ar fáil don phobal agus do pháirtithe leasmhara eile as a gcuid faisnéise, in iarracht fanacht trédhearcach agus cuntasacht a choinneáil. I measc na bhfoilseachán sin tá Tuarascálacha Bliantúla, Pleananna Seirbhíse, Ráiteas Straitéise BOO Chorcaí go preaseisiúintí agus nuashonruithe nuachta.

FOILSIÚCUR SÍOSDÁTA FOILSITHE
Tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní 2023Tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní 2023Eanáir 2024
Tuarascáil ar Bhearna Phá idir na hInscní BOO Chorcaí 2023Tuarascáil ar Bhearna Phá idir na hInscní BOO Chorcaí 2023Eanáir 2024
Plean Forfheidhmithe Dualgas na hEarnála Poiblí BOO Chorcaí maidir le Comhionannas agus Cearta an DuinePlean Forfheidhmithe Dualgas na hEarnála Poiblí BOO Chorcaí maidir le Comhionannas agus Cearta an DuineNollaig 2023
Dualgas na hEarnála Poiblí BOO Chorcaí agus Comhionannas agus Saincheisteanna Chearta an Duine agus Leabhar FianaiseDualgas na hEarnála Poiblí BOO Chorcaí agus Comhionannas agus Saincheisteanna Chearta an Duine agus Leabhar FianaiseNollaig 2023
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2022BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2022Deireadh Fómhair 2023
Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2022Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2022Deireadh Fómhair 2023
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2023Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2023Iúil 2023
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2023Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2023Iúil 2023
BOO Chorcaí Tuarascáil ar an mBearna Pháidirna hInscní 2022BOO Chorcaí Tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní 2022Eanáir 2023
Tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní de chuid BOO Chorcaí 2022Tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní de chuid BOO Chorcaí 2022Eanáir 2023
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2021BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2021Iúil 2022
Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2021Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2021Iúil 2022
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2022Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2022Iúil 2022
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2022Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2022Iúil 2022
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2022-2026Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2022-2026Samhain 2021
Ráiteas Straitéise Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 2022-2026Ráiteas Straitéise Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí 2022-2026Samhain 2021
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2020BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2020Iúil 2021
Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2020Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2020Iúil 2021
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2021Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2021Meitheamh 2021
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2021Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2021Meitheamh 2021
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2019BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2019Deireadh Fómhair 2020
Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2019Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2019Deireadh Fómhair 2020
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2020Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2020Bealtaine 2020
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2020Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2020Bealtaine 2020
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2018BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2018Nollaig, 2019
Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2018Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2018Nollaig, 2019
Scéim Teanga 2019-2022Scéim Teanga 2019-2022Meán Fómhair, 2019
Scéim na dTeangacha Oifigiúla 2019-2022Scéim na dTeangacha Oifigiúla 2019-2022Meán Fómhair, 2019
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2019Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2019Iúil, 2019
Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2019Plean Seirbhíse BOO Chorcaí 2019Iúil, 2019
BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2017BOO Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil 2017Meán Fómhair, 2018
Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2017Tuarascáil Bhliantúil BOO Chorcaí 2017Meán Fómhair, 2018
Plean Seirbhíse BOO ChorcaíPlean Seirbhíse BOO Chorcaí 2018Iúil, 2018
Plean Seirbhíse BOO ChorcaíPlean Seirbhíse BOO Chorcaí 2018Iúil, 2018
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2017-2021Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2017-2021Márta, 2018
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2017-2021Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí – Ráiteas Straitéise 2017-2021Márta, 2018
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Plean Seirbhíse 2017Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Plean Seirbhíse 2017Nollaig, 2017
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil Eanáir – Nollaig 2016Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí Tuarascáil Bhliantúil Eanáir – Nollaig 2016Nollaig, 2017
Tuarascáil Bhliantúil Deiridh 2016Tuarascáil Bhliantúil Deiridh 2016Deireadh Fómhair, 2017
Plean Seirbhíse Deiridh 2017 – BOO ChorcaíPlean Seirbhíse Deiridh 2017 – BOO ChorcaíDeireadh Fómhair, 2017
Nuachtlitir BOO Chorcaí Imleabhar IV (Bealtaine 2017)Nuachtlitir BOO Chorcaí Imleabhar IV (Bealtaine 2017)Meitheamh, 2017
Tuarascáil Deiridh na Gaeilge 2015Tuarascáil Deiridh na Gaeilge 2015Aibreán, 2017
Tuarascáil Bhliantúil Deiridh 2015Tuarascáil Bhliantúil Deiridh 2015Aibreán, 2017
Craobh na Gaeilge 2014Craobh na Gaeilge 2014Aibreán, 2017
Tuarascáil Bhliantúil Deiridh 2014Tuarascáil Bhliantúil Deiridh 2014Aibreán, 2017
Scéim Teanga, 2016-2019Scéim Teanga, 2016-2019Márta, 2017
Próifíl de Sheirbhísí Óige BOO ChorcaíPróifíl de Sheirbhísí Óige BOO ChorcaíMeán Fómhair, 2016
Nuachtlitir BOO Chorcaí Vol. 3 (Meitheamh 2016)Nuachtlitir BOO Chorcaí Vol. 3 (Meitheamh 2016)Meitheamh, 2016
Nuachtlitir BOO Chorcaí Iml. 2 (Márta 2016)Nuachtlitir BOO Chorcaí Iml. 2 (Márta 2016)Aibreán, 2016
Nuachtlitir BOO Chorcaí Vol. 1 (Nollaig 2015)Nuachtlitir BOO Chorcaí Vol. 1 (Nollaig 2015)Aibreán, 2016
Plean Gníomhaíochta Scileanna TFC 2014-2018"An Rialtas, an tOideachas agus an Tionsclaíocht ag obair le chéile chun go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain maidir le tallann TFC" Arna fhoilsiú ag an ROS agus ag an Roinn Post, Fiontar agus NuálaíochtaLúnasa, 2014
Oideachas agus Oiliúint IarscoileEolas ar Roghanna do Dhaoine Fásta agus do Lucht Fágála Scoile faoi Mhíchumas Arna fhoilsiú ag NCSELúnasa, 2014
Straitéis FET 2014-2019Plean Straitéise 5 Bliana don Bhreisoideachas agus Oiliúint Arna fhoilsiú ag SOLASLúnasa, 2014
An tAcht Breisoideachais agus Oiliúna 2013Bunú SOLAS Arna rith ag an OireachtasIúil, 2013
An tAcht um Bord Oideachais agus Oiliúna, 2013Bunú na mBord Oideachais & Oiliúna wef Iúil 1st 2013 Arna rith ag an OireachtasIúil, 2013
Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas