Beartas Rochtana Riaracháin

Leagtar amach sa bheartas seo an chaoi a ndéanfaidh BOO Chorcaí bainistiú ar iarratais ar rochtain ar thaifid atá ina seilbh aige i gcomhlíonadh a fheidhmeanna. Cuirfear gach eolas cuí ar fáil don iarrthóir ag féachaint do phríobháideachas, rúndacht agus leas an phobail.

Tacaíonn BOO Chorcaí freisin leis an gceart atá ag duine a fháil amach cén fhaisnéis a choinnítear fúthu laistigh dá sheirbhís. Go ginearálta, cuirfear rochtain ar fhaisnéis duine féin ar fáil ar bhonn riaracháin (faoi réir eisceachtaí áirithe).

Tá an polasaí ar fáil le híoslódáil anseo.

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas