Gan catagóir

Treoraíonn an Clár Taibhithe Ceoil na Foghlaimeoirí trí réimse modúl. Ina measc tá:

  • Léirthuiscint Ceoil
  • Teicneolaíocht an Cheoil
  • 1ú & 2ú Ionstraim Teagasc

Cuirtear cáilíochtaí ar fáil ó QQI Leibhéal 4, Coláiste na Tríonóide, Londain &ABRSM.

Tá réimse leathan áiseanna & trealaimh ar fáil do na Foghlaimeoirí, lena n-áirítear:

  • Stiúideo Taifeadta
  • Seomraí cleachtaidh
  • Bothanna druma
  • Córas Fuaime &Soilsithe.

Tacaítear le foghlaimeoirí sna heilimintí teoiriciúla & praiticiúla le léirithe eagraithe agus léirithe i gcásanna ensemble agus grúpa. Spreagtar agus tacaítear le dul chun cinn chuig cúrsaí ardleibhéil.

Is í an aidhm ná cabhrú leis an bhfoghlaimeoir an t-eolas, an scil agus an inniúlacht a shealbhú chun oibriú go neamhspleách agus faoi mhaoirseacht i dtionscal an cheoil agus nó dul ar aghaidh chuig breisoideachas/ardoideachas. Ba chóir go mbeadh suim ag iarratasóirí i dtionscal an cheoil. Tabharfaidh an clár treoir do na foghlaimeoirí i dteoiric an cheoil agus i léiriú ceoil.

Nuair a bheidh an clár seo críochnaithe beidh na scileanna, an t-eolas agus an inniúlacht ag foghlaimeoirí oibriú go neamhspleách agus faoi mhaoirseacht i dTionscal an Cheoil agus/nó dul ar aghaidh chuig breisoideachas nó ardoideachas agus oiliúint.