ImeachtaíFógraí TábhachtachaNuacht

D'fhógair an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Patrick O'Donovan TD, le déanaí seoladh dhá chonair cheannródaíocha san oideachas oibre sóisialta. Tá sé mar aidhm ag na tionscnaimh nua seo an ghairm a dhéanamh níos inrochtana agus níos éagsúla, ag tairiscint bealaí solúbtha agus praiticiúla d'oibrithe sóisialta atá ag súil leis.

Is éard atá sna conairí nua seo ná:
1. Printíseacht nuálach "a thuilleamh agus tú ag foghlaim" in obair shóisialta, rud a ligeann do rannpháirtithe taithí luachmhar ar an láthair oibre a fháil agus tuarastal á thuilleamh acu. Mar thoradh ar an gclár cáilíocht Leibhéal 9 in Obair Shóisialta, a threalmhú céimithe le heolas teoiriciúil agus scileanna praiticiúla araon riachtanach le haghaidh a ngairmeacha beatha.

2. Conair chéime threasach oibre sóisialta, arna chomhsheachadadh ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cuireann an clár seo bealach nua ar fáil chun bunchéim a fháil in Obair Shóisialta lasmuigh den chóras CAO, rud a fhágann go bhfuil sé níos inrochtana do réimse níos leithne mac léinn.
Is céim shuntasach chun tosaigh iad na conairí nua seo chun gairm na hoibre sóisialta a oscailt, rud a fhágann go bhfuil sé níos cuimsithí agus níos machnamhaí ar an tsochaí éagsúil ar a bhfreastalaíonn sí.

Ag labhairt dó ag an seoladh i gCorcaigh, dúirt an tAire O'Donovan:
"Cuirfidh na conairí nua spreagúla seo ar chumas cohórt iomlán nua foghlaimeoirí rochtain a fháil ar oiliúint oibre sóisialta, an ghairm a oscailt do réimse níos éagsúla daoine agus cuidiú le dul i ngleic leis na dúshláin earcaíochta atá roimh fhostóirí oibrithe sóisialta."

Cuirfidh na conairí nua seo ar chumas fostóirí rochtain a fháil ar bhuíon tallainne nua agus éagsúil fostaithe atá tiomanta dá gcuid oibre agus don earnáil.

Agus í ag cur fáilte roimh chruthú an bhealaigh seo, dúirt an tAire Stáit do Dhaoine faoi Mhíchumas, Anne Rabbitte TD:
"Tá píblíne láidir oibrithe sóisialta ríthábhachtach chun seachadadh ár seirbhísí sláinte agus leasa a choinneáil, agus gan amhras cuirfidh na bealaí nua seo le líon na ndaoine atá ag obair sa spás seo. Mar Aire Míchumais, chonaic mé go pearsanta an tionchar a bhíonn ag oibrithe sóisialta ar son daoine faoi mhíchumas agus iad a chumhachtú, mar sin is forbairt í seo a bhfuil an-fháilte roimhe."

Dúirt Denis Leamy, Príomhfheidhmeannach BOO Chorcaí:
"Tá forbairt an chláir nua céime treasach seo ag UCC i gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí thar a bheith suntasach agus cuireann sé béim ar chumas an Ardoideachais agus an Bhreisoideachais, ag obair le chéile, chun deiseanna nua agus tarraingteacha a chur ar fáil d'fhoghlaimeoirí a ullmhóidh iad le haghaidh gairmeacha fiúntacha ar a gcéim. Táimid i BOO Chorcaí, lenár gcomhghleacaithe i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ag obair ar raon tionscnamh agus tograí a bheidh mar chuid de thionscnamh an Chláir Threasaigh sna blianta amach romhainn, ag tacú le saolta, pobail agus an geilleagar i gCorcaigh agus níos faide i gcéin."