Maolú i gCoinne Míbhuntáiste Oideachais

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a fhógairt go bhfuil maoiniú os cionn €946,669 faighte aige ó SOLAS, an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna, chun cabhrú leis tacú le grúpaí Oideachais Pobail agus le rannpháirtithe ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí. Cuirtear an maoiniú seo ar fáil faoin gCiste um Míbhuntáiste Oideachais a Mhaolú (MAED) 2020, a chuireann tacaíochtaí ar fáil... Faigh amach Níos Mó Maolú i gCoinne Míbhuntáiste Oideachais