Gradaim CEIA

Coláiste FET Chorcaí- Campas Bhaile an Easpaig i gceannas ar an mbealach, ag forbairt ceannairí Chorcaí

Rinne Coláiste FET Chorcaí- Campas Bhaile an Easpaig ceiliúradh le déanaí ar an éacht atá bainte amach ag dhá ghrúpa céimithe óna chláir Cheannaireachta agus Bhainistíochta. Bhain céimithe amach Teastas Leibhéal 4 na hInstitiúide Ceannaireachta agus Bainistíochta (ILM) i gCeannaireacht agus i mBainistíocht. Tá an cháilíocht seo atá aitheanta go hidirnáisiúnta mar chuid de Scileanna Champas Bhaile an Easpaig chun tairiscint a chur chun cinn do chomhlachtaí. Scileanna go... Faigh amach Tuilleadh Coláiste FET Chorcaí- Campas Bhaile an Easpaig i gceannas ar an mbealach, ag forbairt ceannairí Chorcaí

Foghlaimeoirí ag gradaim

Rinne Printísigh agus Fostóirí Chorcaí ceiliúradh ar an méid a chuir siad le Printíseacht Giniúna

Bronnadh teastais ar Phrintísigh agus ar Fhostóirí Chorcaí mar aitheantas ar an méid a chuir siad le Printíseacht Giniúna ag searmanas bronnta le déanaí i gColáiste FET Chorcaí- Campas Bhaile an Easpaig. Bronnadh teastais ar phrintísigh agus ar fhostóirí atá lonnaithe i gCorcaigh a léirigh barr feabhais printíseachta. Bhí na printísigh go léir a d'fhreastail ar an searmanas bronnta ainmnithe don bhliain 2022... Faigh amach Tuilleadh Ceiliúrann Printísigh agus Fostóirí Chorcaí as an méid a chuireann siad le Printíseacht Giniúna

DMUN Lá 2

Tá 600 mac léinn iar-bhunscoile le plé a dhéanamh ar shaincheisteanna na hÉireann agus an AE de réir mar a fhilleann Comhdháil Mhúnla na Náisiún Aontaithe i gColáiste Davis ar Halla na Cathrach

Tiocfaidh 600 dalta iarbhunscoile ó 36 scoil ó gach cearn d'Éirinn le chéile i Halla na Cathrach chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta reatha atá os comhair na hÉireann, na hEorpa agus an domhain mhóir de réir mar a fhillfidh Comhdháil eiseamláireach na Náisiún Aontaithe is mó sa tír arís don séú bliain Dé Máirt an 24 Eanáir. Comhdháil Samhail Choláiste Davis na Náisiún Aontaithe... Tuilleadh eolais faoi 600 mac léinn iarbhunscoile atá le plé a dhéanamh ar shaincheisteanna na hÉireann agus an AE de réir mar a fhilleann Comhdháil Eiseamláireach na Náisiún Aontaithe de chuid Choláiste Davis ar Halla na Cathrach