Fógraí TábhachtachaNuachtCeapann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí roinnt ceannairí sinsearacha nua i bpoist ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí

D'fhógair Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le déanaí go bhfuil triúr Príomhoidí, triúr Leas-Phríomhoidí, beirt Chomhordaitheoirí Ógtheagmhála agus Bainisteoir Ionaid Oiliúna ceaptha. Beidh na ceapaithe nua ag glacadh le poist laistigh de scoileanna, coláistí agus ionaid BOO Chorcaí. I nDroichead na Bandan, ghlac Teresa Vaughan ról an Leas-Phríomhoide i gColáiste Naomh Brogan agus tá Courtney Canning ina Comhordaitheoir Ógtheagmhála. Ainmníodh John Healy mar Phríomhoide ar Choláiste Breisoideachais Mhala agus i Maigh Chromtha, tá Iggy Dineen ina Leas-Phríomhoide ar Choláiste Mhic Egan. Tá Kelly Moller ina Chomhordaitheoir Ógtheagmhála i Mahon agus tá Tommy Brown ceaptha ina Leas-Phríomhoide i gColáiste Pobail Charraig Thuathail. I measc na bhfógraí eile tá Príomhoide nua Scoil Speisialta Phobal Charraig Uí Leighin mar Colm Manley, tá Liz Moynihan anois ina Príomhoide ar Choláiste Breisoideachais CSN agus tá Fiona Sneddon tar éis glacadh leis an ról mar Bhainisteoir ar an Ionad Oiliúna.

Thréaslaigh an Príomhfheidhmeannach, Denis Leamy, le gach duine as a gceapacháin agus dúirt sé go bhfuil an Fheidhmeannacht ag súil go mór le bheith ag obair le daoine gairmiúla den scoth amach anseo.  Tugann na ceapaithe nua saibhreas taithí agus eolais dá róil faoi seach agus bainfidh na scoileanna, na coláistí agus na hionaid, chomh maith leis an eagraíocht trí chéile, tairbhe as a gcuid saineolais.

Déanann BOO Chorcaí comhghairdeas leis na ceannairí sinsearacha nua agus guíonn sé gach rath orthu ina róil faoi seach.  Glacann an Fheidhmeannacht an deis seo freisin chun buíochas a ghabháil le foireann BOO Chorcaí atá ag dul as oifig as a ndúthracht agus a dtiomantas do na foghlaimeoirí, don eagraíocht agus do na pobail ar fhreastail siad orthu thar na blianta.  Cuirimid gach dea-ghuí chucu as a scor.