ImeachtaíNuachtBuaiteoirí Chomórtas Véarsaíochta Lár an tSamhraidh BOO Chorcaí

Tá áthas ar BOO Chorcaí buaiteoirí a chomórtais Véarsaíochta Lár an tSamhraidh a fhógairt: buaiteoir Haiku, Brigid O'Connell, Inis Arcáin agus buaiteoir Luimnigh, an tSiúr Alphonsus O'Brien, Droichead na Bandan.

Lena Cronin, Éascaitheoir Oideachais Pobail, BOO Chorcaí, a d'eagraigh an comórtas seo i gcomhar le raidió CRY104FM in Eochaill.  Forbraíodh an togra mar thionscadal rannpháirteach ina bhféadfadh an pobal i gcoitinne páirt a ghlacadh ann, tráth a raibh tionchar ag paindéim Covid-19 ar shaol gach duine.   Bhí an smaoineamh simplí – tugadh treoirlínte do dhaoine maidir le conas Haiku nó Luimneach a scríobh agus tugadh cuireadh dóibh véarsa a chur isteach.  Roghnaíodh na buaiteoirí sa deireadh as an líon mór iontrálacha a fuarthas ó dhaoine ar fud an Chontae.

Léifear amach na véarsaí seo mar chuid dár "Across the Distance", léiriú fíorúil, atá á eagrú ag BOO Chorcaí chun oíche chultúir a cheiliúradh i mí Mheán Fómhair.  Tacóidh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí leis an imeacht seo.

Gabhaim buíochas le gach duine a ghlac páirt agus comhghairdeas lenár 2 bhuaiteoir.