GradaimImeachtaíColáiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans Buaiteoirí an Chéad Chomórtas Foghlama Síneach Corn Méihuā

Tá an chéad Chomórtas Foghlama Síneach do Chorn Méihuā buaite ag daltaí ó Choláiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans tar éis sárthaispeántais sa chluiche ceannais i Halla an Chontae Chorcaí. Tabharfar cuireadh do na foirne buacacha páirt a ghlacadh i dturas staidéir ocht lá i Nanjing.

Fuair an comórtas, a d'eagraigh Comhairle Contae Chorcaí i gcomhar le Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (BOO Chorcaí), Biúró Oideachais Bhardasach Nanjing, agus Oifig Gnóthaí Eachtracha Jiangsu, 21 iarratas foirne ó mheánscoileanna ar fud Chorcaí. As an 21 scoil, roghnaíodh 15 acu bunaithe ar aighneachtaí físe chun dul san iomaíocht sna babhtaí ceannais, áit ar léigh gach scoil dán roghnaithe faoi bhláth Méihuā sa tSínis, ansin i mBéarla, sular thug siad taispeántas bunaithe ar an dán.
Is é bláth Méihuā bláth cathrach Nanjing, príomhchathair Chúige Jiangsu na Síne. Bhunaigh Comhairle Contae Chorcaí cairdeas leis an réigiún den chéad uair in 2013 agus shínigh sí Meabhrán Tuisceana le Cúige Jiangsu in 2016 chun forbairt eacnamaíoch, trádáil, turasóireacht agus malartuithe ealaíon agus cultúrtha a chur chun cinn ar mhaithe le saoránaigh an dá réigiún. Síníodh comhaontú oifigiúil cairdis ina dhiaidh sin in 2017.

Cuireann Corn Méihuā leis an rath a bhí ar Chomórtas Béarla Chorn na Seamróige, tionscnamh atá maoinithe ag Comhairle Contae Chorcaí, a cuireadh ar fáil i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála trí Chonsalacht na hÉireann i Shanghai, tionscnamh a bhfuil grúpaí mac léinn buacacha ón tSín tar éis cuairt a thabhairt ar Chorcaigh ar feadh trí bliana as a chéile.

Mhol Leas-Mhéara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Martin Coughlan, na hiomaitheoirí agus dúirt:

"Is iontach an rud é daoine óga as Corcaigh a fheiceáil ag cur leis an gcaidreamh idir an dá réigiún agus ag neartú an chaidrimh sin. Beidh an malartú cultúrtha ina eispéireas iontach do na mic léinn a bhuaigh, agus labhraíonn an comórtas seo le croílár an chaidrimh idir an dá réigiún. Má neartaítear na ceangail chultúrtha agus eacnamaíocha idir Nanjing agus Corcaigh, rachaidh sé chun tairbhe na ndaoine sa dá réigiún ar deireadh."

Dúirt an Príomhfheidhmeannach Tim Lucey:

"Neartaítear ár rath fadtéarmach mar gheall ar ár gcumas caidrimh nua a chruthú ar fud an domhain. Tugann Comórtas Foghlama Síneach Chorn Méihuā deis luachmhar do dhaoine óga ceangal a dhéanamh leis an domhan mór agus naisc idir institiúidí oideachais i gCorcaigh agus Jiangsu araon a neartú, rud a thabharfaidh buntáistí san oideachas, sa taighde agus sa chultúr amach anseo."

Coláiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans Buaiteoirí an Chéad Chomórtas Foghlama Síneach Corn Méihuā