Lógó Seirbhísí Obair Ógra BOO Chorcaí

Obair Óige Dhigiteach – Páirt a Ghlacadh in Obair Óige trí Ardáin Dhigiteacha

Ciallaíonn obair dhigiteach don óige na meáin dhigiteacha agus an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid nó aghaidh a thabhairt orthu go réamhghníomhach in obair don óige. Ní modh oibre don óige í an obair dhigiteach don óige – is féidir obair dhigiteach don óige a chur san áireamh in aon suíomh oibre don óige (obair oscailte don óige, faisnéis agus comhairleoireacht don óige, clubanna óige, obair óige scoite, srl.) Is féidir le hObair Óige Dhigiteach tarlú i nduine... Tuilleadh eolais faoin Obair Óige Dhigiteach – Páirt a Ghlacadh in Obair Óige trí Ardáin Dhigiteacha