NuachtFoilseacháinAcmhainníLógó Seirbhísí Obair Ógra BOO Chorcaí

Ciallaíonn obair dhigiteach don óige na meáin dhigiteacha agus an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid nó aghaidh a thabhairt orthu go réamhghníomhach in obair don óige. Ní modh oibre don óige í an obair dhigiteach don óige – is féidir obair dhigiteach don óige a chur san áireamh in aon suíomh oibre don óige (obair oscailte don óige, faisnéis agus comhairleoireacht don óige, clubanna óige, obair óige scoite, srl.) Is féidir le hObair Dhigiteach don Aos Óg tarlú i gcásanna duine le duine agus i dtimpeallachtaí ar líne –nó i meascán den dá cheann sin.

Cliceáil ar an nasc thíos chun rochtain a fháil ar Acmhainn Dhigiteach Ógoibre a thiomsaigh Seirbhísí Óige BOO Chorcaí

Acmhainn Obair Óige Dhigiteach