Lógó YR Chorcaí

Comórtas Feasachta Covid 19

Chinn BOO Chorcaí comórtas a reáchtáil i measc daoine óga idir 15-20 bliain d'aois in Ionaid Ógtheagmhála agus Oiliúna Pobail chun feasacht Covid 19 a mhéadú maidir le gníomhartha is féidir a dhéanamh chun a sábháilteacht féin agus sábháilteacht daoine eile ina bpobail a chinntiú. Táimid thar a bheith sásta leis an líon nó leis na hiontrálacha agus táimid thar a bheith bródúil as gach duine... Tuilleadh eolais faoi Chomórtas Feasachta Covid 19

Lógó Seirbhísí Obair Ógra BOO Chorcaí

Obair Óige Dhigiteach – Páirt a Ghlacadh in Obair Óige trí Ardáin Dhigiteacha

Ciallaíonn obair dhigiteach don óige na meáin dhigiteacha agus an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid nó aghaidh a thabhairt orthu go réamhghníomhach in obair don óige. Ní modh oibre don óige í an obair dhigiteach don óige – is féidir obair dhigiteach don óige a chur san áireamh in aon suíomh oibre don óige (obair oscailte don óige, faisnéis agus comhairleoireacht don óige, clubanna óige, obair óige scoite, srl.) Is féidir le hObair Óige Dhigiteach tarlú i nduine... Tuilleadh eolais faoin Obair Óige Dhigiteach – Páirt a Ghlacadh in Obair Óige trí Ardáin Dhigiteacha

Roinneann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a nguthanna ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna san Oileán Beag, Corcaigh

Roinneann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a nguthanna ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna san Oileán Beag, Corcaigh

Ar an 10 Márta, tháinig 74 foghlaimeoir ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le chéile ag cruinniú réigiúnach den Fhóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna. Tháinig foghlaimeoirí le chéile chun a dtaithí sa bhreisoideachas agus san oiliúint a roinnt agus thug siad a dtuairimí maidir le conas seirbhísí breisoideachais agus oiliúna a fheabhsú chun a chinntiú go raibh siad ag bualadh le chéile... Faigh amach Tuilleadh Eolais Roinneann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a nguthanna ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna san Oileán Beag, Corcaigh