Athbhreithnithe Reachtúla Tionscnaimh

Tá tú anseo:

Tá Boird Oideachais agus Oiliúna ag glacadh páirte sna hAthbhreithnithe Reachtúla Tionscnaimh atá á ndéanamh ag QQI. Ceanglaítear ar gach BOO, mar chuid den phróiseas seo, Próifíl an BOO a ullmhú agus a chur isteach, agus tá a dhá dhoiciméad nasctha thíos curtha isteach ag BOO Chorcaí. Beidh siad seo mar bhonn rannpháirtíochta idir an BOO agus an painéal seachtrach nuair a thabharfaidh siad a gcuairt mheastóireachta i mí an Mheithimh 2021.

Naisc Úsáideacha

Dearbhú Cáilíochta in F.E.T.

Riachtanas de chuid Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) is ea go bhfuil beartais agus nósanna imeachta BOO Chorcaí ar fáil go poiblí.

Tá liosta iomlán de bheartais agus nósanna imeachta uile QA BOO Chorcaí a bhaineann le gach ionad BOO Chorcaí ar fáil anseo. Tabhair faoi deara go ndéanfar an leathanach seo a nuashonrú go rialta de réir mar a fhorbraítear agus a fhaomhtar beartais agus nósanna imeachta nua. Ba cheart d'fhoireann BOO Chorcaí tagairt a dhéanamh do shuíomh QA SharePoint le haghaidh na n-acmhainní QA go léir.

Seo a leanas roinnt foirmeacha agus cáipéisí acmhainne a forbraíodh mar chuid de na próisis athbhreithnithe Dearbhaithe Cáilíochta a d'fhéadfadh a bheith spéisiúil d'fhoghlaimeoirí:

Lógó QQI
Rialtas na hÉireann
Arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach
Oibreacha Foghlama Solas