Féile Foghlama ar Feadh an tSaoil 2022

Is cúis áthais duit fáilte a chur romhat chuig Féile Foghlama ar Feadh an tSaoil 2022.  Is ócáid í seo atá dírithe ar thaiscéaladh agus ar cheiliúradh na foghlama de réir a chéile.  Bígí linn agus déan ceiliúradh ar an éagsúlacht foghlama seo, ar a léiriú ealaíonta agus ar an gcumas atá ann athrú a chruthú. Cliceáil anseo chun a fháil amach cad iad na himeachtaí atá ar fáil... Tuilleadh eolais faoin bhFéile Foghlama ar Feadh an tSaoil 2022

Scoil Speisialta JC Carrig 06

Molann an tAire Madigan áiseanna oideachais speisialta 'den scoth' ag Pobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin

Thug an tAire Stáit um Oideachas Speisialta agus Cuimsiú, Josepha Madigan, cuairt ar an scoil speisialta nua i gCarraig Uí Leighin maidin Dé Luain agus bhí ardmholadh aici do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí as a dtiomantas fadbhunaithe don chuimsiú agus as forbairt oideachasúil gach dalta atá faoina phátrúnacht a chinntiú.   Thug an tAire Madigan cuairt ar Phobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin... Faigh amach Tuilleadh Molann an tAire Madigan áiseanna oideachais speisialta 'den scoth' ag Pobalscoil Speisialta Charraig Uí Leighin

Printíseacht Seirbhísí Ceantálaithe agus Maoine

Mhol an comhlacht réadmhaoine do Choláiste Tráchtála Chorcaí péireáil ag baint úsáide as scéim printísigh chun tallann nua a chothú

Tá sé ráite ag gníomhaireacht réadmhaoine Chorcaí, ERA Downey McCarthy, go bhfuil baint mhór ag péireáil le Coláiste Tráchtála Chorcaí, Coláiste de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, chun scéim printíseachta a chur ar fáil i Seirbhísí Ceantála agus Maoine chun tallann nua a chothú sa ghnó. Tá a dtiomantas feicthe ag an gcomhlacht, faoi stiúir Michael Downey agus Seán McCarthy... Tuilleadh Maoine molta ag an gcomhlacht Do Choláiste Tráchtála Chorcaí ag baint úsáide as scéim printísigh chun tallann nua a chothú

Seoladh Ráiteas Straitéise nua Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí do 2022-2026 agus Taispeántas Foghlaimeora

Molann an Taoiseach athléimneacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ag seoladh plean straitéiseach 'tábhachtach agus ardchaighdeáin' do 2022-2026

Dúirt an Taoiseach Micheál Martin, T.D., go bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí tar éis iad féin a bhunú mar "bhaill den phobal atá fréamhaithe go domhain i gCorcaigh" agus mhol sé a "inoiriúnaitheacht, a dteacht aniar agus a dtiomantas tacú le foghlaimeoirí" agus a Ráiteas Straitéise nua do 2022-2026 agus Taispeántas Foghlaimeoirí á sheoladh aige maidin Dé hAoine. Leagtar amach sa ráiteas straitéise agus... Tuilleadh eolais Molann an Taoiseach athléimneacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ag seoladh plean straitéiseach 'tábhachtach agus ardchaighdeáin' do 2022-2026

Tionscadal Good Lives Spórt & Áineasa Mhaigh Chromtha

Tionscadal Good Lives Spórt & Áineasa Mhaigh Chromtha

Tionscadal Saol Earraí Tá Maigh Chromtha ag tosú ar a 8ú bliain agus cuireann sé Mórdhámhachtain QQI ar fáil i Spórt agus Áineas. Cuireann an clár príomhscileanna fostaíochta inaistrithe ar fáil d'fhoghlaimeoirí, rud a chuireann ar a gcumas dul ar aghaidh chuig breisoideachas agus oiliúint. I measc na scileanna inaistrithe tá cumas cumarsáid a dhéanamh go cumasach, ó bhéal agus ó bhéal. Forbróidh na foghlaimeoirí uimhearthacht ábhartha freisin... Faigh amach Tuilleadh Tionscadal Good Lives Spórt & Áineasa Mhaigh Chromtha

Tionscnamh Oiliúna Áitiúil – WIN Chorcaí, Cathair Chorcaí

Is tionscnamh oiliúna áitiúil é Cork WIN atá lonnaithe sa Seandún, Cathair Chorcaí. Tá an tionscadal ar siúl ó 2006 agus tá an-rath air chun cabhrú le rannpháirtithe filleadh ar an ionad oibre nó leanúint ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. Táimid ag earcú faoi láthair dár gCúrsa TF agus Scileanna Oifige QQI Leibhéal 4.  Cuireann ár gcúrsa oiliúint den scoth ar fáil... Faigh amach Tuilleadh Tionscnamh Oiliúna Áitiúil – Cork WIN, Cork City

Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 4

Treoraíonn an Clár Taibhithe Ceoil na Foghlaimeoirí trí réimse modúl. Ina measc seo tá: Music Appreciation Music Technology 1st & 2nd Instrument Tuition Cáilíochtaí ar fáil ó QQI Leibhéal 4, Coláiste na Tríonóide, Londain & ABRSM. Tá réimse leathan áiseanna & trealamh ar fáil do na Foghlaimeoirí lena n-áirítear: Stiúideo Taifeadta Seomraí cleachtaidh Bothanna druma Fuaim... Faigh amach Tuilleadh Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 4

Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 5

Treoraíonn an Clár na Foghlaimeoirí trí réimse modúl. Ina measc seo tá: Music Appreciation Music Technology 1ú & 2ú Teagasc Ionstraime Cuirtear cáilíochtaí ar fáil ó QQI Leibhéal 4, Coláiste na Tríonóide, Londain & ABRSM. Tá réimse leathan áiseanna & trealaimh ar fáil do na Foghlaimeoirí lena n-áirítear: Seomraí cleachtaidh stiúideo taifeadta Bothanna druma Fuaim & Soilsiú... Faigh amach Tuilleadh Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 5

Eochaill Cócaireachta - Foghlaim conas Cócaireacht

Scileanna Cócaireachta Eochaille – Scileanna a Fháil le bheith ag obair san Earnáil Turasóireachta agus Fáilteachais

Scileanna Cócaireachta Eochaille lonnaithe i gCumann na Daoine, Catherine St. Eochaill Tugann ár gcúrsa na scileanna duit le bheith ag obair i dTurasóireacht agus Fáilteachas nó chun leanúint ar aghaidh le Breisoideachas. Foghlaim conas bácáil agus cócaireacht le cócaire oilte Ballymaloe. Foghlaim Sugarcraft lenár dteagascóir Sugarcraft a bhuaigh duaiseanna Idirnáisiúnta. I measc na Modúl tá: Scileanna Cócaireachta Leibhéal 3 Oonagh Poynton,... Faigh amach Tuilleadh Scileanna Cócaireachta Eochaille – Scileanna a Fháil le bheith ag obair san Earnáil Turasóireachta agus Fáilteachais

LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí

LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí

Tá LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí suite sa Big Blue Cube, Gouldshill, Mala. Modúil éagsúla QQI Leibhéal 4 a thairiscint, agus réimse leathan gníomhaíochtaí spóirt, i dtimpeallacht atá dírithe ar an duine. " Is í an aidhm ná an t-eolas, an Scil agus an inniúlacht a thabhairt do na foghlaimeoirí i réimse Spóirt agus... Faigh amach Tuilleadh LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí