INFHEISTÍOCHT €33 MILLIÚN CHUN DHÁ SCOIL BOO CHORCAÍ A FHORBAIRT I GCONTAE CHORCAÍ

INFHEISTÍOCHT €33 MILLIÚN CHUN DHÁ SCOIL BOO CHORCAÍ A FHORBAIRT I GCONTAE CHORCAÍ

Tá infheistíocht de thart ar €33 milliún le fáil ag dhá scoil faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chun na scoileanna sin a thógáil, a leathnú agus a athchóiriú. Freastalaíonn Coláiste Coachford ar riachtanais oideachais dara leibhéal mhórcheantar Áth an Chóiste.  Cuirfidh an tionscadal 10,600m2 foirgneamh nua scoile ar fáil don choláiste a fhreastalóidh... Faigh tuilleadh infheistíochta €33 MILLIÚN CHUN DHÁ SCOIL BOO CHORCAÍ A FHORBAIRT I GCONTAE CHORCAÍ

Seolann Ionad Sláinte Gnéis Chorcaí an chéad mhol sláinte gnéis pobail in Éirinn

Seoladh an chéad Mhol Sláinte Gnéis in Éirinn i gCorcaigh Dé Céadaoin, an 23 Meán Fómhair. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh nua seo, atá faoi cheannas an Ionaid Sláinte Ghnéis, faisnéis sláinte ghnéis a dhéanamh níos inrochtana don óige i bpobail ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí. Is iad na Moil Sláinte Ghnéis an chéad phointe teagmhála do go leor daoine óga... Faigh amach Tuilleadh Seolann Ionad Sláinte Gnéis Chorcaí an chéad mhol sláinte gnéis pobail in Éirinn

Buaiteoirí Chomórtas Véarsaíochta Lár an tSamhraidh BOO Chorcaí

Comórtas Véarsaíochta Lár an tSamhraidh

Tá áthas ar BOO Chorcaí buaiteoirí a chomórtais Véarsaíochta Lár an tSamhraidh a fhógairt: buaiteoir Haiku, Brigid O'Connell, Inis Arcáin agus buaiteoir Luimnigh, an tSiúr Alphonsus O'Brien, Droichead na Bandan. Lena Cronin, Éascaitheoir Oideachais Pobail, BOO Chorcaí, a d'eagraigh an comórtas seo i gcomhar le raidió CRY104FM in Eochaill.  Forbraíodh an togra mar thionscadal rannpháirteach ina... Faigh amach Níos Mó Comórtas Véarsa Lár an tSamhraidh

Thug déagóirí Chorcaí dúshlán a bheith páirteach! Dúshlán Óige 'We Are Cork' seolta

Thug déagóirí Chorcaí dúshlán a bheith páirteach! Dúshlán Óige 'We Are Cork' seolta

Le samhradh 2020 in Éirinn mar eispéireas an-difriúil, tá dúshlán ar leith curtha roimh dhaoine óga Chorcaí chun iad a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dírithe, dearfacha agus spraíúla, rud a thabharfaidh luach saothair dóibh as spriocanna pearsanta a bhaint amach agus as scileanna nua a fhorbairt. Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (BOOC), i gcomhpháirtíocht le... Faigh amach Tuilleadh dúshlán déagóirí Chorcaí a bheith páirteach! Dúshlán Óige 'We Are Cork' seolta

Music Generation 'Lockdown Sounds' le Music Generation i gCathair Chorcaí – Físeán Found Sounds

Music Generation 'Lockdown Sounds' le Music Generation i gCathair Chorcaí – Físeán Found Sounds

Nochtann Music Generation Cathair Chorcaí (MGCC) an chéad fhíseán ina sraith Lockdown Soundz. Mar gheall ar an ngá atá le cruthaitheacht agus léiriú ceoil i lár paindéime, tháinig an tionscadal Lockdown Soundz ar an bhfód le roinnt seachtainí anuas. Spreagtha ag scileanna eagarthóireachta oideachasóir ceoltóir MGCC, JJ Riordan agus a chuid féin le fáil ... Faigh tuilleadh eolais ' Lockdown Sounds' le Music Generation i gCathair Chorcaí – Found Sounds video

Lógó YR Chorcaí

Comórtas Feasachta Covid 19

Chinn BOO Chorcaí comórtas a reáchtáil i measc daoine óga idir 15-20 bliain d'aois in Ionaid Ógtheagmhála agus Oiliúna Pobail chun feasacht Covid 19 a mhéadú maidir le gníomhartha is féidir a dhéanamh chun a sábháilteacht féin agus sábháilteacht daoine eile ina bpobail a chinntiú. Táimid thar a bheith sásta leis an líon nó leis na hiontrálacha agus táimid thar a bheith bródúil as gach duine... Tuilleadh eolais faoi Chomórtas Feasachta Covid 19

Lógó Seirbhísí Obair Ógra BOO Chorcaí

Obair Óige Dhigiteach – Páirt a Ghlacadh in Obair Óige trí Ardáin Dhigiteacha

Ciallaíonn obair dhigiteach don óige na meáin dhigiteacha agus an teicneolaíocht dhigiteach a úsáid nó aghaidh a thabhairt orthu go réamhghníomhach in obair don óige. Ní modh oibre don óige í an obair dhigiteach don óige – is féidir obair dhigiteach don óige a chur san áireamh in aon suíomh oibre don óige (obair oscailte don óige, faisnéis agus comhairleoireacht don óige, clubanna óige, obair óige scoite, srl.) Is féidir le hObair Óige Dhigiteach tarlú i nduine... Tuilleadh eolais faoin Obair Óige Dhigiteach – Páirt a Ghlacadh in Obair Óige trí Ardáin Dhigiteacha

Roinneann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a nguthanna ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna san Oileán Beag, Corcaigh

Roinneann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a nguthanna ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna san Oileán Beag, Corcaigh

Ar an 10 Márta, tháinig 74 foghlaimeoir ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le chéile ag cruinniú réigiúnach den Fhóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna. Tháinig foghlaimeoirí le chéile chun a dtaithí sa bhreisoideachas agus san oiliúint a roinnt agus thug siad a dtuairimí maidir le conas seirbhísí breisoideachais agus oiliúna a fheabhsú chun a chinntiú go raibh siad ag bualadh le chéile... Faigh amach Tuilleadh Eolais Roinneann foghlaimeoirí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí a nguthanna ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna san Oileán Beag, Corcaigh

Coláiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans Buaiteoirí an Chéad Chomórtas Foghlama Síneach Corn Méihuā

Coláiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans Buaiteoirí an Chéad Chomórtas Foghlama Síneach Corn Méihuā

Tá an chéad Chomórtas Foghlama Síneach do Chorn Méihuā buaite ag daltaí ó Choláiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans tar éis sárthaispeántais sa chluiche ceannais i Halla an Chontae Chorcaí. Tabharfar cuireadh do na foirne buacacha páirt a ghlacadh i dturas staidéir ocht lá i Nanjing. An comórtas, eagraithe ag Comhairle Contae Chorcaí i gcomhar le... Faigh amach níos mó Coláiste Pobail Charraig Thuathail & Coláiste Naomh Brogans Buaiteoirí Fógartha an Chéad Chomórtas Foghlama Síneach Corn Méihuā