Seoladh Ráiteas Straitéise nua Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí do 2022-2026 agus Taispeántas Foghlaimeora

Molann an Taoiseach athléimneacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ag seoladh plean straitéiseach 'tábhachtach agus ardchaighdeáin' do 2022-2026

Dúirt an Taoiseach Micheál Martin, T.D., go bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí tar éis iad féin a bhunú mar "bhaill den phobal atá fréamhaithe go domhain i gCorcaigh" agus mhol sé a "inoiriúnaitheacht, a dteacht aniar agus a dtiomantas tacú le foghlaimeoirí" agus a Ráiteas Straitéise nua do 2022-2026 agus Taispeántas Foghlaimeoirí á sheoladh aige maidin Dé hAoine. Leagtar amach sa ráiteas straitéise agus... Tuilleadh eolais Molann an Taoiseach athléimneacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ag seoladh plean straitéiseach 'tábhachtach agus ardchaighdeáin' do 2022-2026

Tionscadal Good Lives Spórt & Áineasa Mhaigh Chromtha

Tionscadal Good Lives Spórt & Áineasa Mhaigh Chromtha

Tionscadal Saol Earraí Tá Maigh Chromtha ag tosú ar a 8ú bliain agus cuireann sé Mórdhámhachtain QQI ar fáil i Spórt agus Áineas. Cuireann an clár príomhscileanna fostaíochta inaistrithe ar fáil d'fhoghlaimeoirí, rud a chuireann ar a gcumas dul ar aghaidh chuig breisoideachas agus oiliúint. I measc na scileanna inaistrithe tá cumas cumarsáid a dhéanamh go cumasach, ó bhéal agus ó bhéal. Forbróidh na foghlaimeoirí uimhearthacht ábhartha freisin... Faigh amach Tuilleadh Tionscadal Good Lives Spórt & Áineasa Mhaigh Chromtha

Tionscnamh Oiliúna Áitiúil – WIN Chorcaí, Cathair Chorcaí

Is tionscnamh oiliúna áitiúil é Cork WIN atá lonnaithe sa Seandún, Cathair Chorcaí. Tá an tionscadal ar siúl ó 2006 agus tá an-rath air chun cabhrú le rannpháirtithe filleadh ar an ionad oibre nó leanúint ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. Táimid ag earcú faoi láthair dár gCúrsa TF agus Scileanna Oifige QQI Leibhéal 4.  Cuireann ár gcúrsa oiliúint den scoth ar fáil... Faigh amach Tuilleadh Tionscnamh Oiliúna Áitiúil – Cork WIN, Cork City

Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 4

Treoraíonn an Clár Taibhithe Ceoil na Foghlaimeoirí trí réimse modúl. Ina measc seo tá: Music Appreciation Music Technology 1st & 2nd Instrument Tuition Cáilíochtaí ar fáil ó QQI Leibhéal 4, Coláiste na Tríonóide, Londain & ABRSM. Tá réimse leathan áiseanna & trealamh ar fáil do na Foghlaimeoirí lena n-áirítear: Stiúideo Taifeadta Seomraí cleachtaidh Bothanna druma Fuaim... Faigh amach Tuilleadh Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 4

Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 5

Treoraíonn an Clár na Foghlaimeoirí trí réimse modúl. Ina measc seo tá: Music Appreciation Music Technology 1ú & 2ú Teagasc Ionstraime Cuirtear cáilíochtaí ar fáil ó QQI Leibhéal 4, Coláiste na Tríonóide, Londain & ABRSM. Tá réimse leathan áiseanna & trealaimh ar fáil do na Foghlaimeoirí lena n-áirítear: Seomraí cleachtaidh stiúideo taifeadta Bothanna druma Fuaim & Soilsiú... Faigh amach Tuilleadh Clár Taibhithe Ceoil Acadamh Ceoil Chorcaí Leibhéal 5

Eochaill Cócaireachta - Foghlaim conas Cócaireacht

Scileanna Cócaireachta Eochaille – Scileanna a Fháil le bheith ag obair san Earnáil Turasóireachta agus Fáilteachais

Scileanna Cócaireachta Eochaille lonnaithe i gCumann na Daoine, Catherine St. Eochaill Tugann ár gcúrsa na scileanna duit le bheith ag obair i dTurasóireacht agus Fáilteachas nó chun leanúint ar aghaidh le Breisoideachas. Foghlaim conas bácáil agus cócaireacht le cócaire oilte Ballymaloe. Foghlaim Sugarcraft lenár dteagascóir Sugarcraft a bhuaigh duaiseanna Idirnáisiúnta. I measc na Modúl tá: Scileanna Cócaireachta Leibhéal 3 Oonagh Poynton,... Faigh amach Tuilleadh Scileanna Cócaireachta Eochaille – Scileanna a Fháil le bheith ag obair san Earnáil Turasóireachta agus Fáilteachais

LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí

LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí

Tá LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí suite sa Big Blue Cube, Gouldshill, Mala. Modúil éagsúla QQI Leibhéal 4 a thairiscint, agus réimse leathan gníomhaíochtaí spóirt, i dtimpeallacht atá dírithe ar an duine. " Is í an aidhm ná an t-eolas, an Scil agus an inniúlacht a thabhairt do na foghlaimeoirí i réimse Spóirt agus... Faigh amach Tuilleadh LTI Spóirt agus Áineasa Thuaisceart Chorcaí

Gairneoireacht

Tá sé mar aidhm ag LTI Gairneoireachta, Ard an Phoill, eispéireas iomlánaíoch foghlama aosaí a chur ar fáil i dtimpeallacht chomhbhách thacúil

Tá sé mar aidhm againn cuimsiú sóisialta, comhlíonadh pearsanta, folláine agus dul chun cinn feabhsaithe a chur chun cinn. Déanaimid ár ndícheall timpeallacht foghlama a choinneáil atá dearfach, cothaitheach, cuimsitheach, spraíúil agus fiúntach dár leaners. Oibríonn foghlaimeoirí i dtreo Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 4 sa Ghairneoireacht i ngairdíní áille múrtha Chlochar Ard an Phoill, Baile an Teampaill. Bainimid an leas is fearr as an bpoitéinseal... Faigh amach Tuilleadh Gairneoireachta Tá sé mar aidhm ag LTI, Ard an Phoill, eispéireas iomlánaíoch foghlama aosaí a chur ar fáil i dtimpeallacht chomhbhách thacúil

Cuireann Boird Oideachais & Oiliúna "go mór le cuimsiú gníomhach in Éirinn"

Cuireann Boird Oideachais & Oiliúna "go mór le cuimsiú gníomhach in Éirinn"

Molann os cionn 96% d'fhoghlaimeoirí a ndearnadh suirbhé orthu páirt a ghlacadh i gcúrsaí Breisoideachais & Oiliúna BOO Fuarthas amach i staidéar ar Bhreisoideachas & Oiliúint (FET) arna sholáthar ag 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) na hÉireann a foilsíodh inniu go n-áirítear gnóthachain phearsanta, oideachais, shóisialta, fostaíochta agus phobail ar na buntáistí agus na torthaí a bhaineann le FET do rannpháirtithe: Foghlaimeoirí a mheas... Faigh amach Tuilleadh eolais Cuireann Boird Oideachais & Oiliúna "go mór le cuimsiú gníomhach in Éirinn"

Tús Nua atá ann, is Lá Nua é do Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighín!

Tús Nua atá ann, is Lá Nua é do Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighín!

Chuaigh daltaí agus múinteoirí i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighín ar ais ar scoil le earrach ina gcéim i ndiaidh an bhriseadh lár téarma agus iad ag filleadh ar a n-ionad úrscothach, dhá bhliain tar éis an fód a chasadh den chéad uair ar shuíomh Ard na Cloiche ar Bhóthar Bhaile an Riabhaigh. An iarbhunscoil chomhoideachais, ilchreidmheach, atá faoin... Faigh amach Níos Mó Is Lá Nua é do Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighín!