Áis spóirt uile-aimsire nua €550k nochta ag Coláiste Pobail Ghleann Maghair

Áis spóirt uile-aimsire nua €550k nochta ag Coláiste Pobail Ghleann Maghair

Tá Coláiste Pobail Ghleann Maghair tar éis a n-áis nua astro turf úrscothach a nochtadh go hoifigiúil a rachaidh chun tairbhe do mhic léinn atá ag freastal ar an gcoláiste agus ar an bpobal áitiúil i gcoitinne. Tá an tionscadal i mbun oibre ó 2019 nuair a thacaigh Bord Bainistíochta an choláiste le cinneadh scríobh chuig na pátrúin, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí... Tuilleadh eolais Nochtann Coláiste Pobail Ghleann Maghair áis spóirt uile-aimsire nua €550k

Léiríonn Coláiste Tráchtála Chorcaí tiomantas breise do chuimsiú mac léinn le tabhairt isteach cárta JAM

Léiríonn Coláiste Tráchtála Chorcaí tiomantas breise do chuimsiú mac léinn le tabhairt isteach cárta JAM

Tá sé fógartha ag Coláiste Tráchtála Chorcaí (CCOC), Coláiste de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, go dtabharfar cártaí JAM isteach sa dá champas coláiste i Lár Chathair Chorcaí agus sa Sciobairín a ligfidh do mhic léinn a bhfuil bacainní foghlama nó deacrachtaí cumarsáide acu a chur in iúl go discréideach go bhfuil gá le comhbhá agus tuiscint i gcásanna sóisialta... Faigh amach Tuilleadh Léiríonn Coláiste Tráchtála Chorcaí tiomantas breise d'chuimsiú mac léinn le tabhairt isteach cárta JAM

Ceapann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí roinnt ceannairí sinsearacha nua i bpoist ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí

Ceapann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí roinnt ceannairí sinsearacha nua i bpoist ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí

D'fhógair Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le déanaí go bhfuil triúr Príomhoidí, triúr Leas-Phríomhoidí, beirt Chomhordaitheoirí Ógtheagmhála agus Bainisteoir Ionaid Oiliúna ceaptha. Beidh na ceapaithe nua ag glacadh le poist laistigh de scoileanna, coláistí agus ionaid BOO Chorcaí. I nDroichead na Bandan, ghlac Teresa Vaughan ról an Leas-Phríomhoide i gColáiste Naomh Brogan agus... Faigh amach Tuilleadh Ceapann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí roinnt ceannairí sinsearacha nua i bpoist ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí

Fáiltíonn an tArd-Mhéara roimh fhócas an Rialtais ar phrintíseachtaí agus spreagann sé mic léinn Chorcaí chun machnamh a dhéanamh ar chur chuige níos praiticiúla

Fáiltíonn an tArd-Mhéara roimh fhócas an Rialtais ar phrintíseachtaí agus spreagann sé mic léinn Chorcaí chun machnamh a dhéanamh ar chur chuige níos praiticiúla

B'fhéidir go mbeadh aithne áitiúil anois ar Ardmhéara Chathair Chorcaí, an Comhairleoir Colm Kelleher, as a chuid iarrachtaí agus éachtaí polaitiúla, ach i saol roimhe sin, siúinéir seanbhunaithe ar fud na cathrach agus an chontae ab ea an Comhairleoir de chuid Fhianna Fáil. Dúirt iardhalta de chuid Choláiste Choilm, scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, an tArd-Mhéara... Tuilleadh eolais Fáiltíonn an tArdmhéara roimh fhócas an Rialtais ar phrintíseachtaí agus spreagann sé mic léinn Chorcaí chun machnamh a dhéanamh ar chur chuige níos praiticiúla

Lógó Oíche Chultúir 2021

Ceol Craic agus Scléip – Oíche Chultúir 2021

Tá áthas ar Ionad Breisoideachais & Oiliúna Mhaigh Chromtha Ceol Craic agus Scléip: ceiliúradh amhránaíochta, ceoil agus scéalaíochta a reáchtáil Dé hAoine 17 Meán Fómhair 7-9in Tiocfaidh an ghrian i ndiaidh na fearthainne!  Tagann solas na gréine i ndiaidh na báistí agus tagann Gaeltacht Mhúscraí go Maigh Chromtha. Cén bealach is fearr chun Oíche Chultúir a cheiliúradh ná léiriú beo ag... Tuilleadh eolais Ceol Craic agus Scléip – Oíche Chultúir 2021

Ceadaíonn an tAire Foley bunú trí Chomhpháirtíochtaí Óige Chruthaitheacha Áitiúla nua

Ceadaíonn an tAire Foley bunú trí Chomhpháirtíochtaí Óige Chruthaitheacha Áitiúla nua

D'fhaomh an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu bunú na chéad trí Chomhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla (LCYP) i réigiúin BOO Chorcaí, BOO Mhaigh Eo Shligigh Liatroma agus BOO Ros Comáin. Tugann na comhpháirtíochtaí nua seo, a gcuirfear tús leo i lár 2021, líon iomlán na LCYPanna go sé cinn. Comhcheanglaíonn na LCYPanna réimse leathan daoine ... Tuilleadh eolais Faomhann an tAire Foley bunú trí Chomhpháirtíochtaí Óige Chruthaitheacha Áitiúla nua

'Lá stairiúil' de réir mar a aistríonn Gailearaí Ealaíne Crawford ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chuig Oifig na nOibreacha Poiblí

'Lá stairiúil' de réir mar a aistríonn Gailearaí Ealaíne Crawford ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chuig Oifig na nOibreacha Poiblí

'Cloch mhíle mhór' de réir mar atá an Gailearaí le tús a chur le clár athchóirithe caipitil Tháinig aistriú Ghailearaí Ealaíne Crawford ó choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí go dtí Oifig na nOibreacha Poiblí chun críche an 1 Iúil tar éis shíniú Ionstraim Reachtúil I.R. Uimh. Críochnú ... Faigh tuilleadh eolais 'Lá stairiúil' de réir mar a aistríonn Gailearaí Ealaíne Crawford ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chuig Oifig na nOibreacha Poiblí

Go h-iontach ar fad! Aonad Gaeilge (Aonad LánGhaeilge) ceadaithe ag an Aire Foley do Ghaelcholáiste Mhic Shuibhne i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne

Go h-iontach ar fad! Aonad Gaeilge (Aonad LánGhaeilge) ceadaithe ag an Aire Foley do Ghaelcholáiste Mhic Shuibhne i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne

D'fhógair an tAire Oideachais, Norma Foley, T.D. inniu go bhfuil Aonad Lán-Ghaeilge ceadaithe go hoifigiúil ag Gaelcholaiste Mhic Shuibhne, Coláiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne, Cnoc an Chuilinn, scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Is aonad teangeolaíochta é An tAonad Lán-Ghaeilge ina ndéantar daltaí a thumadh sa Ghaeilge ó thús go deireadh... Faigh amach Níos Mó Go h-iontach ar fad! Aonad Gaeilge (Aonad LánGhaeilge) ceadaithe ag an Aire Foley do Ghaelcholáiste Mhic Shuibhne i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne

Bualadh bos go léir! - Coláiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne sa dara bliain ag bronnadh gradam mór le rá Joe McDonagh as cultúr agus cur chun cinn teanga na hÉireann

Bualadh bos go léir! - Coláiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne sa dara bliain ag bronnadh gradam mór le rá Joe McDonagh as cultúr agus cur chun cinn teanga na hÉireann

Plaic chuimhneacháin á nochtadh ag an Taoiseach do Thraolach Mac Suibhne agus tugann sé ómós do mhic léinn bhuacacha BOO Chorcaí Tháinig an Taoiseach Micheál Martin, T.D., le baill foirne agus mic léinn i gColáiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne i Holyhill tráthnóna chun ómós a thabhairt do 12 mac léinn dara bliana a fógraíodh mar bhuaiteoirí ar ghradam mór le rá Joe McDonagh do chultúr, oidhreacht agus... Faigh amach Níos mó Bualadh bos go léir! - Coláiste Pobail Thraolaigh Mhic Shuibhne sa dara bliain ag bronnadh gradam mór le rá Joe McDonagh as cultúr agus cur chun cinn na Gaeilge

Coláiste Pobail Charraig Thuathail agus mic léinn Choláiste Naomh Brogan le hómós as rath Chomórtas Foghlama na Síne

Coláiste Pobail Charraig Thuathail agus mic léinn Choláiste Naomh Brogan le hómós as rath Chomórtas Foghlama na Síne

Óstálann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí agus Comhairle Contae Chorcaí cur i láthair fíorúil chun ceiliúradh a dhéanamh ar thaispeántais bhuaiteoirí 'den scoth' i gCorn Méihuā den chéad uair riamh Tabharfar onóir do mhic léinn ó Choláiste Pobail Charraig Thuathail agus Coláiste Naomh Brogan, Droichead na Bandan, as a gcuid léirithe buacacha sa chéad Chomórtas Foghlama Síneach do Chorn Méihuā. An comórtas, tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Chorcaí... Faigh amach níos mó Coláiste Pobail Charraig Thuathail agus mic léinn Choláiste Naomh Brogan le hómós a thabhairt dóibh as rath Chomórtas Foghlama na Síne